پرداخت آنلاین هزینه های ثبت نام
1398/02/25

نظر به اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل فرایند ثبت نام پزوهشگران گرانقدر دبیر خانه همایش اعلام میدارد از این پس می توانید از طریق گزینه پرداخت آنلاین هزینه های ثبت نام و رفاهی شرکت در همایش را پرداخت بفرمایید .بدین صورت که ابتدا می بایست خدمات مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی گزینه ثبت خدمات کلیک کرده و بعد از ثبت خدمات از طریق پرداخت انلاین خواهید توانست مبلغ را به راحتی پرداخت بفرمایید.