نحوه نگارش چکیده مقالات
1398/02/24

پژوهش گران گرامی توجه داشته باشید، از ارسال فایل کامل مقالات خودداری فرموده و فقط فایل چکیده مقالات را طبق فرمت همایش و در سربرگ تدوینی قابل دریافت از منوی فرمت نگارش مقالات که  در صفحه‌ی اصلی همایش قابل دریافت می‌باشند ارسال بفرمایید.